Om kiropraktikk

Kiropraktikk kommer fra gresk og betyr å behandle med hendene. Kiropraktorer jobber med hendene for å få de biomekaniske funksjonene, det vil si de delene av kroppen som er aktive i bevegelse, til å fungere optimalt. Kiropraktikk fokuserer særlig på lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet.

Kiropraktikk handler om både å diagnostisere, behandle og å forebygge disse lidelsene og å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Lidelsene er typisk forårsaket av feilfunksjoner eller låsninger.

Historie

Kiropraktikkens historie startet på slutten av 1800-tallet i USA da kiropraktikkens grunnlegger, D.D. Palmer (1845 – 1914) satte ryggsøylens funksjon i sammenheng med nervesystemets integritet, og postulerte dermed den første kiropraktiske sykdomsteori.

Kiropraktikken kom til Norge i 1922 da vi fikk vår første kiropraktor. Allerede i 1935 var det 20-25 kiropraktorer og Norsk Kiropraktorforening ble dannet samme år.

På kort tid utviklet kiropraktikk seg fra en rekke hypoteser av varierende kvalitet til en moderne og kunnskapsbasert helseprofesjon med muskel-skjelettlidelser som hovedfokus. I løpet av 1900-tallet ble kiropraktikk i stadig økende grad integrert i det etablerte helsevesen, både generelt og på områdene forskning og utdanning.

Stortinget vedtok offentlig godkjenning (autorisasjon) av kiropraktorer i 1988. Kiropraktor er en beskyttet tittel med status som primærkontakt med selvstendig behandler- og diagnoseansvar innen sitt virkeområde på linje med leger, tannleger og psykologer innen sine respektive fagområder.

I 2006 fikk kiropraktorer i Norge:

Henvisningsrett til sykehus, spesialist, fysioterapi og bildediagnostikk
Rett til å sykmelde opptil 12 uker

Pasienter behøver ikke henvisning fra lege for å få refusjon hos kiropraktor.

Behandlingen – hvordan utføres den?

Dette gjør vi på Stabekk Nevrokiropraktiske Klinikk:

Undersøker og diagnostiserer, i tillegg kan du få utvidet funksjonellnevrologisk undersøkelse
Tar egne røntgenbilder eller henviser til CT, MR og andre undersøkelser ved behov
Kommer med forslag til behandlingstiltak
Henviser til annet helsepersonell om nødvendig
Gir informasjon, råd og veiledning for å mestre og forebygge plager
Gir kiropraktisk behandling og funksjonellnevrologisk behandling
Mulighet til å sykmelde ved muskel-skjelettplager

Gonstead-systemet

Dette er et system innenfor kiropraktikk som ble startet av Clarence Gonstead, en norskættet kiropraktor på 1930- og 1940 tallet. Gonstead var også ingeniør, og han så på ryggraden som et komplekst byggverk der alle deler er avhengig av hverandre for optimal funksjon. Viktigheten av å sjekke hele ryggraden for feilfunksjoner er derfor helt essensiell.

Gonstead var en av de første som inkluderte røntgen i kiropraktikk. Han fant ut at nøye gransking og analyse av ryggraden på et røntgenbilde ga informasjon om feilstillinger i ryggraden, og brukte da denne informasjonen for å korrigere disse feilstillingene. Vi tar egne vektbærende røntgenbilder her på klikken for å kunne vurdere hver enkelt pasient på best mulig måte. Gonstead-kiropraktorer er veldig nøye i sin undersøkelse av ryggraden. Vi bruker statisk palpasjon og bevegelsespalpasjon til å lokalisere hvor det er låsninger. Disse låsningene blir korrigert på en veldig nøyaktig måte med minst mulig kraft.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Her finner du oss