Hodepine/migrene

Kiropraktisk behandling av hodepine

Hodepine er en vanlig plage for mange i Norge. Det kan være mange årsaker til hodepine, og å finne årsaken til hodepinen er en svært viktig del av å kunne tilby riktig kiropraktisk behandling av hodepinen. 3% av befolkningen har daglig hodepine og omtrent 10% minst én gang i uken.

1% av befolkningen har hodepine som skyldes langvarig bruk av medikamenter mot nettopp hodepine. Gjennom klinisk erfaring ser vi ofte også at mange andre medikamenter gir hodepine og andre symptomer hos pasienten.

Forskjellige typer hodepine

Hodepine er ofte et symptom i mange sykdommer og kan være en del av et større sykdomsbilde. Selv om det sjelden ligger alvorlig sykdom til grunne for hodepinen, må hvert enkelt tilfelle tas på alvor og mer alvorlige årsaker må ekskluderes. Hodepinen kommer ofte sammen med andre symptomer som tretthet, kvalme, svimmelhet og dårlig konsentrasjonsevne.

Vanlige hodepiner er spenningshodepine og cervikogen hodepine. Spenningshodepine kaller vi ofte stresshodepine og starter ofte med stram muskulatur i nakke og skuldre som sprer seg opp til bakhodet og kan etter hvert ofte kjennes som et bånd rundt hodet.

Cervikogen hodepine kjennetegnes ved at den kommer i fra nakken. Skyldes låsninger i nakkens ledd som gir stivhet i nakke og hodepine. Dette kommer ofte fra dårlig og belastende bruk av nakke, for eksempel å sitte foran en dataskjerm mange timer i strekk.

Disse hodepinene svarer veldig godt på kiropraktisk behandling som vil gå ut på å korrigere leddlåsninger og løse opp i muskulatur.

Migrene

Migrene skiller seg fra annen type hodepine. Det er stor variasjon i smertegrad, hyppighet og varighet av migrene. Noen ganger er de akutte og milde, andre kan oppleve intens smerte i 2-3 dager. Dette kan skje alt fra 1-2 ganger i måneden til 3-4 ganger i uken.

Klassisk migrene

Ved klassisk migrene opplever man særegne forvarsler forut for smertene. Disse forvarslene kan typisk være:

Hørsel- og/eller synsforstyrrelser
Nummenhet
Lammelse

Vi kaller dette for en aura. Den klassiske migrenen kommer ofte med:

Kvalme
Svimmelhet
Lys- og lydømfintlighet

Smerten er intens og sitter som oftest på den ene siden av hodet.

Vanlig migrene

I vanlig migrene er det som regel ikke aura og det er heller ikke like vanlig med kvalme. I denne typen migrene er som regel ikke smertene like alvorlige som i klassisk migrene, og smertene er ofte mer fordelt over hele hodet. Lys- og lydømfintlighet er vanlig også i denne typen migrene.

Over 30 000 mennesker er borte fra jobb hver måned på grunn av migrene i Norge.

Behandling av migrene

Under behandling av migrenepasienter er det viktig å finne ”triggerene” som utløser migrenen hos den enkelte person. Vanlige triggere er:

Låsninger og muskelspenninger i nakke og rygg
Stress
Enkelte matvarer
Hormoner
Sterke lukter
Alkohol

Hos Stabekk Nevrokiropraktiske klinikk har vi lang erfaring med migrenepasienter. Hos oss vil du få hjelp til å kartlegge dine triggere og utvikle en plan for hvordan du kan begrense hyppighet og alvorlighet av migreneanfall.

Vi vil også behandle muskel-, skjelett- og nervesystemet for å fjerne triggere som stammer derfra. Dette vil bli gjort med leddkorrigeringer, muskelarbeid, nevrologiske teknikker og øvelser for å forbedre og stabilisere bevegelsesapparatet ditt.

Vi har svært gode resultater i behandlingen vår av migrene og hodepine.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Her finner du oss