Stabekk
Nevrokiropraktiske Klinikk

Hos oss kan du få time raskt!

Kiropraktikk

Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebygging av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet. Kiropraktikk som behandlingsmetode har som hovedmålsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.Vi har også eget digitalt røntgenutstyr på klinikken som vi bruker til å utrede pasienten sine plager.

Les mer om kiropraktikk

Nevrokiropraktikk

Nevrokiropraktikk blir utført av kiropraktorer med spesialitet i nevrologi og minst 2 år i praksis etter avsluttet turnustjeneste. En kiropraktor med spesialitet i nevrologi er kvalifisert til å diagnostisere og behandle funksjonell assymetri i nervesystemet.

Les mer om nevrokiropraktikk

Her finner du oss