Nevrokiropraktikk

Nevrokiropraktikk er sammensatt av ordene nevrologi og kiropraktikk. Nevrokiropraktikk blir utført av kiropraktorer med spesialitet i nevrologi og minst 2 års praksis etter avsluttet turnustjeneste.

For å kalle seg «kiropraktor med spesialitet i nevrologi» må man gjennomføre en svært omfattende undervisning som strekker seg over 2-4 år, og i tillegg må man bestå en skriftlig og praktisk eksamen utstedt av «The American Chiropractic Neurology Board». Denne eksamen er godkjent av NOCA/NCCA som er det høyeste akkrediteringsorganet i USA. Ved bestått eksamen kan man bruke bokstavene DACNB bak navnet.

Det er i Norge i dag ca. 10 kiropraktorer i landet med tittelen DACNB.

Behandling som gir resultater

En kiropraktor med spesialitet i nevrologi er kvalifisert til å diagnostisere og behandle funksjonell asymmetri i nervesystemet uten bruk av medikamenter.

Ved hjelp av utvidet nevrologisk undersøkelse og spesialutstyr for nevrologisk diagnostikk kan man vise til målbare objektive forandringer før og etter behandling. Dette er en av de store kvalitetene som gjør nevrokiropraktisk behandling unik.

Hvem vi behandler

Vi behandler særlig pasienter med:

Balanseproblemer
Svimmelhet
Øresus
Kvalme
Tilbakevendende lidelser
Kronisk smerte
Lav energi / Urbrenthet / ME

Vi behandler også generelt pasienter med vanskelige sykdomsbilder. En kiropraktor med spesialitet i nevrologi fungerer også som kontaktperson for annet helsepersonell i nevrologispørsmål.

Nevrokiropraktikk på Stabekk

SNK er en av få nevrokiropraktiske klinikker i Norge og den eneste i Oslo vest/ Bærum. På SNK er vi oppdatert på det nyeste innen funksjonell nevrologi (hjernebasert behandling) for å løse pasientens problemer på best mulig måte og øke menneskelig yteevne. Dette baserer vi på at det er et tett samarbeid mellom nervesystem og muskel/skjelettapparat formidlet av mottakere/sendere (mekanoreceptorer) i ledd og muskler.

Vi er spesielt trenet for å analysere den funksjonelle tilstanden til menneskets nervesystem og å avgjøre hvilket ikke-kirurgisk, ikke-medikamentelt behandlingsregime pasienten trenger.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Her finner du oss