Hofte-, kne-, ankel- og fotplager

Hofte

Hofteplager er vanlig spesielt hos eldre mennesker, men finnes også hos yngre. Hoftene er som alle andre ledd i kroppen avhengig av bevegelse for å fungere optimalt. Nedsatt bevegelighet kan komme fra ryggen, bekkenet eller hofteleddet selv. Derfor er det spesielt viktig å opprettholde riktig biomekanikk i korsrygg og bekken, slik at bevegelsene og kreftene fordeles riktig. I tillegg stammer nervene som går til hoften fra korsryggen, så problemer her kan gi følgeproblemer ned i hofte og videre ned i benet.

Hofteleddet ligger veldig nære korsrygg og bekken, og ofte vil smerter fra disse områdene likne på hoftesmerter.

Kne

Kneet er et veldig stabilt ledd. Belastningsskader i kneet kommer ofte fra feilstillinger i bekken og/eller ankel/fot. Skjevheter i disse leddene vil påvirke hvordan kneet fungerer og kan føre til skader og betennelser i muskler, sener, leddbånd og brusk. Ved å normalisere disse feilstillingene vil disse skadene lege seg selv.

Akutte traumer i kneet forekommer ofte ved fall eller ved vridning. Gjenoppretting av riktig biomekanikk er veldig viktig i disse situasjonene slik at kroppen kan reparere seg selv og opptreningen kan starte med gode forutsetninger.

Ankel og fot

Ankel- og fotplager er noe mange opplever fra tid til annen. Enten det er en akutt skade etter et traume eller en belastningsskade over tid – vi finner ut av årsaken og behandler den.

Mange kvinner får fotplager etter å ha gått med høye hæler. Ved å gå i høye hæler forandrer tyngdepunktet seg og kreftene som går gjennom foten hver gang du tar et steg vil forskyve seg. Dette fører ofte til låsninger i et eller flere av fotens mange ledd eller senebetennelser. Det er da ofte veldig gunstig med behandling for å gjenopprette leddenes normale posisjon og bevegelighet, og dermed å få mindre plager.

Ankelskader er også svært vanlig på idrettsarenaen. Mange sliter med gjentatte overtråkk som skaper mer og mer problematikk ettersom tiden går. Ofte ved et overtråkk forskyver noen av de små bena i foten seg slik at reparasjonsprosessen forlenges og man er mer utsatt for ny skade. Dette er noe vi ser ofte hvis ikke foten blir sjekket og behandlet på best mulig måte.

Behandling

Det er svært mange forskjellige diagnoser for smerter i hofte, kne og ankel. Vi behandler blant annet:

Artrose
Snapping hip
Jumper’s knee
Meniskskader
Benhinnebetennelse
Hallux valgus (skjev stortå)

I Stabekk Nevrokiropraktiske klinikk har vi lang erfaring og høy kompetanse i differentialdiagnostikk – vi kartlegger dine plager og gir deg god og grundig behandling.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Her finner du oss